O mnie

Nazywam się Kamila Lubiecka. Jestem absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – kierunek Finanse i Rachunkowość. Studiowałam także Komunikację w biznesie na University of Bayreuth w Niemczech. W 2015 roku ukończyłam podyplomowe studia na SGH – Administrowanie Funduszami Unijnymi.

Podsiadam międzynarodowe kwalifikacje z rachunkowości zarządczej – CIMA Diploma in Management Accounting. Doświadczenie zdobywałam pracując w Banku Polskiej Spółdzielczości, Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz w dziale doradztwa podatkowego PwC.

Oferta

Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich

 • Analiza przedsiębiorstwa pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania oraz kryteriów oceny
 • Dobór najbardziej korzystnego źródła finansowania
 • Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, biznesplanu oraz całości dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków w ramach funduszy pożyczkowych
 • Przygotowanie wniosku o dotację wraz z kompletem załączników
 • Kontrola merytoryczna przy kompletowaniu dokumentacji
 • Nadzór nad prawidłowym złożeniem dokumentów aplikacyjnych
 • Doradztwo i bieżące wsparcie do momentu rozliczenia projektu
 • Pomoc podczas kontroli projektów, w tym przygotowywanie sprawozdań z realizacji inwestycji
 • Rozliczenie dotacji zgodnie z jej celami

Analizy ekonomiczne finansowe

 • Bilans, rachunek zysków i strat
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Wskaźnikowa analiza rentowności
 • Wskaźnikowa analiza płynności
 • Wskaźnikowa analiza zadłużenia
 • Wycena opłacalności inwestycji

Wnioski kredytowe

 • Przygotowania analizy zapotrzebowania na środki finansowe
 • Przygotowania wniosku kredytowego
 • Opracowania biznes planu przedsięwzięcia gospodarczego, inwestycyjnego
 • Opracowania dokumentów dodatkowych

Oferujemy pomoc w uzyskaniu

 • Środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach środków Urzędów Pracy
 • Środków na rozpoczęcie działalności w ramach środków PFRON
 • Środków na stworzenie / doposażenie stanowiska pracy dla przedsiębiorców

Cennik

Ceny naszych usług zależą od wielu czynników i każdorazowo są ustalane z Klientem.